815580102808da8330df7d786438bdfa6d733f25.jpeg

Za pochybení autorizovaného inspektora odpovídá stát

Vážení čtenáři, milí klienti,

za pochybení autorizovaného inspektora, které nedokázal napravit stavební úřad, nese odpovědnost stát. Průlomovým ústavním nálezem o tom rozhodl Ústavní soud (dále i jako „ÚS“). Vyhověl ústavní stížnosti dvou občanů z Brna, kteří žádali od státu odškodnění v souvislosti se stavbou hobbymarketu Bauhaus v Brně-Ivanovicích. O jejich právním nároku, neúspěšně uplatněném vůči ministerstvu pro místní rozvoj, musí znovu rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 1.

Z ústavního nálezu rovněž vyplývá, že při povolování brněnského hobbymarketu nepostupoval autorizovaný inspektor správně. Nevypořádal se s připomínkami lidí z okolí, kteří se stavbou nesouhlasili. Justice teď musí důkladně prověřit, zda oběma vlastníkům nemovitostí v sousedství vznikla kvůli stavbě nějaká újma. Původně se tím soudy zabývat nechtěly, vedeny přesvědčením, že autorizovaný inspektor není orgánem veřejné moci, a proto není dána odpovědnost státu za jeho činnost.

„Správné řešení je takové, že stát se nezbaví své odpovědnosti za to, že jmenoval inspektora, který pochybil, a že sám na sebe vezme tu odpovědnost,“ sdělil novinářům soudce zpravodaj Jiří Zemánek. Pro Bauhaus a jeho ivanovický hobbymarket už nejspíš nebude mít nález žádný přímý dopad. „Došlo-li už k postavení toho hobbymarketu, asi je absurdní teď chtít, aby byl zrušen, zbourán,“ uvedl Zemánek. Řešením je podle jeho právního názoru peněžní náhrada případné újmy těm, kteří kvůli stavbě zažalovali stát. Náhradu by ale platil stát, nikoliv inspektor či Bauhaus.

„Zkoumání vzniku újmy a případné určení její výše bude na obecných soudech v průběhu dalšího řízení,“ píše se v nálezu. Dvojice původně žádala 3,6 milionu korun od ministerstva pro místní rozvoj a 400.000 korun od ministerstva financí. Vysoudila pouze zhruba 91.000 korun za průtahy.

Advokát Michal Zahuta tento ústavní nález uvítal jako potvrzení, že stát odpovídá za škodu, která jeho klientům vznikla v souvislosti s inspektorovým certifikátem. Jakou částku by klienti pokládali za adekvátní náhradu, advokát nekomentoval. Hobbymarket u výpadovky na Svitavy vyrostl díky certifikátu autorizovaného inspektora, což byla tehdy nová zákonná možnost. Certifikát de facto nahrazoval stavební povolení. Stavebník se tak mohl vyhnout mnohdy zdlouhavému řízení. Zákonodárci předpokládali, že inspektoři budou certifikovat hlavně menší stavby, proti nimž nikdo neprotestuje. Certifikát ale využil také investor hobbymarketu, což vyvolalo sérii sporů a pochybností. Zprvu nebylo jasné ani to, kdo vůbec může certifikáty přezkoumávat.

V roce 2012 se Bauhaus otevřel pro veřejnost. O pět let později brněnský magistrát rozhodl, že hobbymarket v podstatě stojí neoprávněně, protože autorizovaný inspektor certifikát v roce 2010 vydal v rozporu se zákonem. Nejednal s několika vlastníky sousedních pozemků, z nichž někteří poté zažádali o náhradu újmy způsobené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem.

Deklaratorní rozhodnutí magistrátu v záležitosti hobbymarketu postupně potvrdil jak Krajský úřad Jihomoravského kraje, tak Krajský soud v Brně. Loni však Nejvyšší správní soud na podnět společnosti Heršpická – správa nemovitostí, což je dceřiná firma rakouského Bauhausu, zrušil rozhodnutí krajského soudu. Dospěl k závěru, že soud neměl při svém rozhodování k dispozici obsáhlý spis stavebního úřadu ke spornému certifikátu autorizovaného inspektora. Část se ztratila, je tak zapotřebí ji najít nebo „rekonstruovat“

Dle databáze InfoSoud kauza u krajského soudu loni tzv. obživla a nové rozhodnutí zatím nepadlo. Jde však o jiné řízení, než kterým se dnes zabýval Ústavní soud.

 

autor článku: Mgr. Petr Jezdinský (s využitím Ústavního soudu a ČTK)

Předchozí článek Další článek